Organisatie structuur

Organisatie structuur

In het bestuurlijk platform ontmoeten de bestuurders van alle deelnemers elkaar en bespreken ontwikkelingen en actuele beleidsvragen. Via dit platform wordt overzicht gehouden over de Wateragenda. De werkplannen en voorstellen van het ambtelijk platform worden getoetst. Tevens stelt het bestuurlijk platform de plannen, de begrotingen en jaarverslagen vast. Het bestuurlijk platform komt gemiddeld drie keer per jaar bijeen. Voorzitter is de heer Hans van Daalen (wethouder Barneveld).

De bijeenkomsten van het ambtelijk platform (gemiddeld vijf keer per jaar) zijn bedoeld om de resultaten van de projectgroepen en afvalwaterteams te presenteren en erover te discussiëren. Daarnaast is het ambtelijk platform bedoeld voor ontmoeting en uitwisseling van ervaring. Initiatieven tot concrete samenwerking kunnen vanuit het ambtelijk platform worden geïnitieerd. Voorzitter is Silvie van Ee.

Tweemaal per jaar worden de plannen en de benodigde inzet van ambtenaren besproken met de managers. Zij adviseren de bestuurders over de te nemen besluiten. De managers zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van medewerkers aan de samenwerking met voldoende capaciteit qua tijd en vaardigheden.

Het kernteam is de spil tussen het ambtelijk platform, het bestuurlijke platform, de managers en de projectgroepen en afvalwaterteams. Het verzorgt de bedrijfsvoering en vervult een enthousiasmerende en initiërende rol. Het kernteam bestaat uit: Charles Rijsbosch (Programmamanager) Marijke Jaarsma (kwartiermaker), Sandy Hofland (klimaat-coördinator), Jerry van Ginkel (Communicatieadviseur), Jose Lieferink (secretariaat).

De regiegroep is het dagelijks bestuur en bestaat uit een viertal bestuurders, aangevuld met leden van het kernteam. Zij bereiden de agenda van het bestuurlijk platform voor.  De bestuurders die lid zijn van de Regiegroep zijn: Kees Kraanen (Amersfoort), Frans ter Maten (waterschap) en Hans van Daalen (Barneveld).

Het platform werkt in projectgroepen en afvalwaterteams, waar leden hun kennis bundelen en verdiepen. Zij delen ervaringen, kijken in elkaars keuken en werken samen op lokaal en regionaal niveau.