Uitvoeringsorganisatie

Het platform beschikt over een eigen uitvoeringsorganisatie, bestaande uit Marije Stronks, Melle Eijkelkamp en Kelly Nijhuis. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor het project Meten & Monitoren, waarbij op platformniveau gezamenlijk meetgegevens van locaties in de gehele afvalwaterketen worden gemonitord. Ook grondwatermonitoring en gegevensbeheer zijn taken van de uitvoeringsorganisatie. Daarnaast verzorgen zij maatwerkopdrachten voor de leden. Marije is tevens lid van het kernteam.