Ambtelijk Platform

Hieronder tref je de presentaties aan van de Ambtelijke vergaderingen.

19 april 2018

Presentatie communicatie Lianne Lettink
Presentatie grondwatermodellen Azure
Presentatie Joris de Visser Stresstest wateroverlast

22 februari 2018

Resultaten Mentimeter Risicogestuurd beheer
Presentaties themabijeenkomst Risicogestuurd Beheer

14 december 2017

Presentatie Silvie van Ee Ambtelijk Platform 14 dec 2017
Onderzoeksvoorstel hemelwatermaatregelen

12 oktober 2017

Voortgang programma Klimaat 12 okt 2017
Stresstesten ambtelijk platform 12-10-2017
Project Waterbeheer AWT Ede Barneveld Veenendaal 12 okt 2017

Presentatie TRAP2050 Stan Geurts 12 okt 2017

22 juni 2017

Presentatie Daan van der Kolk – Klimaatadaptatie
Presentatie Mark Kanters Klimaatadaptatie
Presentatie Maarten Groenen – Inzicht in de ondergrond

13 april 2017

Presentatie Janine Leeuwis: Kennis en competenties pwve
Presentatie Simon Leertouwer: Kansen en valkuilen van het willen proberen
Presentatie Richard van Hoorn: Nieuwe stoffen

16 februari 2017

Presentatie branchestandaard gemeentelijke watertaken febr 2017
Presentatie Mahatma Geerdink Visie water informatie

15 december 2016

Verslag klimaatatelier Veenendaal
klimaatbomen
Klimaatadaptatie in een Stroomversnelling

13 oktober 2016

h2go6-quick-reference-card
onderzoek-stimuleringsregelingen-afkoppelen

30 juni 2016

Presentatie Beheerstrategie Grondwater door Arjan Kruithof
Plan gemeentelijke watertaken Utrecht
Samenvatting bijeenkomst klimaatadaptatie 2-6-16
Presentatie Wateroverlast als kans door Martine Rotte
Presentatie De Glind door Erik Mugge
Jaarplan AWT Amersfoort 2016

21 april 2016

Presentatie Melle Eijkelkamp 21 april 2016 GWSW
Presentatie Klimaat april 2016
Presentatie Transparantie in financien

18 februari 2016

Presentatie Marco Mons – 18 februari 2016
Presentatie Marije Stronks – 18 februari 2016

10 december 2015

Presentatie financiën Aad Oomens Ambtelijk overleg 10 dec 2015
Presentatie Meten en monitoren fase 2 10 december 2015
Presentatie Klimaatverandering 10 december

8 oktober 2015

Resultaten heidag 31 augustus
Presentatie Charles Rijsbosch Klimaatverandering
Presentatie Henk van Wieringen
Presentatie Frans de Bles

25 juni 2015

DWAASHAAS presentatie Platform 25-06-2015
Presentatie Melle Eijkelkamp Stappenplan bepalen afvoerend oppervlak

16 april 2015

Presentatie Watertrainees Kieftveen
Presentatie Annette den Hollander 16 april
Presentatie Simon Leertouwer 16 april

ambtelijk overleg

19 februari 2015

Presentatie Visie afvalwaterketen regio Vallei en Veluwe 2015
Presentatie PWVE VGS 19 febr 2015

11 december 2014

Presentatie gemalenbeheer
Presentatie Nieuwe Sanitatie 1
Presentatie Nieuwe Sanitatie 2
Presentatie BGT

2 oktober 2014

Presentatie Deltaprogramma 2 oktober 2014
Presentatie Neerslag-herhalingstijd 2 oktober 2014
Presentatie Kwaliteitsbeelden 2.0 2 oktober 2014

Presentatie meten en monitoren 2 oktober 2014

12 juni 2014

Verslag Ambtelijk Platform 12 juni 2014
Presentatie NBW 12 juni 2014
Presentatie AZURE 12 juni 2014

17 april 2014

Presentatie Beheer en onderhoud riolering 17 april
Presentatie Telemetrie 17 april 2014
Presentatie H2gO ontwikkelingen 17 april 2014

12 februari 2014

Presentatie Wateroverlast febr 2014
Presentatie financien 12 febr 2014

12 december 2013

Presentatie Ambtelijk Platform uvo 12 dec 2013
Presentatie Regionale Benchmark 12 dec 2013

3 oktober 2013

Verslag Ambtelijk Platform 3 okt