Interne nieuwsbrieven

Hieronder tref je de interne nieuwsbrieven aan (klik op de maand), met daarbij de belangrijkste te downloaden bestanden.

Mei 2018

Verslag Managersoverleg 17 april 2018
Presentatie Ontwikkelingen rond water 17 april 2018
Presentatie UVO 17 april 2018
Kamerbrief MinBZK over planning en taakverdeling Omgevingswet
Nieuwsbrief Rhenen 2018 kwartaal 1
Presentatie Communicatie 19 april 2018
Presentatie Joris de Visser Stresstest wateroverlast
Presentatie AZURE grondwatermodel
Stedelijk grondwaterbeheer
Stappenplan Hydrodynamische berekeningen
STOWA brochure Nieuwe neerslagstatistieken
Artikel WaterForum Nr2 Stresstest
Factsheet responsgroep extreem weer

Maart 2018

Presentatie WUR CAS SWECO
Presentatie Koen Claassen Op weg naar een klimaateffectatlas
Agenda bijeenkomst 17 april
Agenda bijeenkomst 19 april
Medicijnresten uit Water – Informatiesheet
STOWA 2018-12 neerslagstatistieken
Rapport- Rol van afvalwater bij verspreiding van antibioticaresistentie

Februari 2018

Presentaties themabijeenkomst Risicogestuurd Beheer
Resultaten Mentimeter Risicogestuurd beheer
Rapport financiële prikkels klimaatadaptatie
Artikel Binnenlands Bestuur febr. 2018

Januari 2018

Artikel Steenbreek in Amersfoort VakbladGroen 01-2018
Artikel Water Governance december 2017

December 2017

Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie
Presentatie Silvie van Ee Bestuurlijk overleg 7 dec 2017
Presentatie de Glind door Erik Mugge
Verslag managers overleg 8 november 2017
Presentatie Silvie van Ee Ambtelijk Platform 14 dec 2017
Onderzoeksvoorstel hemelwatermaatregelen
Waterbericht dec 2017

November 2017

Afkoppelfolder Veenendaal
Afkoppelcourant nr. 5

Oktober 2017

Voortgang programma Klimaat 12 okt 2017
Stresstesten ambtelijk platform 12-10-2017
Presentatie TRAP2050 Stan Geurts 12 okt 2017
Project Waterbeheer AWT Ede Barneveld Veenendaal 12 okt 2017

September 2017

Presentatie Menno Plantenga ISPT
Artikel vakblad riolering juli 2017

jaarbericht RIONED
Artikel Flow intake control using dry-weather forecast

Juni 2017

Presentatie Hans van der Eem – BAW monitor
Presentatie Janine Leeuwis: Kennis en competenties pwve

Presentatie Silvie van Ee – Aan de slag
Concept Verslag Bestuurlijk Overleg 9 juni 2017
Presentatie Daan van der Kolk – Klimaatadaptatie
Presentatie Mark Kanters Klimaatadaptatie
Presentatie Maarten Groenen – Inzicht in de ondergrond

Mei 2017

Uitnodiging 8 juni 2017 Hoe ontstenen we de stad
Afkoppelfolder juni 2017
De StraaDkrant nr 2
De StraaDkrant nr 1
Nieuwsbericht start pilots omgevingsvisie

April 2017

Presentatie Janine Leeuwis: Kennis en competenties pwve
Presentatie Simon Leertouwer: Kansen en valkuilen van het willen proberen
Presentatie Richard van Hoorn: Nieuwe stoffen
Artikel vakblad Riolering maart 2017
Gemeente Ede Regenwater afkoppelen zo doet u dat

Maart 2017

Presentatie zuiveringskas Organica Hongarije

Februari 2017

Presentatie Gijs de Kruijf 9 februari 2017
Presentatie branchestandaard gemeentelijke watertaken febr 2017
Presentatie Mahatma Geerdink Visie water informatie
Afkoppel Courant nr.3

Januari 2017

Presentatie Paulien Hartog Amsterdam Rainproof
Presentatie Manon Wille Wat is ruimtelijke adaptatie
Presentatie Maurice Reinink De Boldershof
Link naar trendanalyse Waterschap Vallei en Veluwe
Artikel vakblad riolering nov 2016
Artikel H2O-Online over AWT Woudenberg januari 2017

December 2016

Verslag klimaatatelier Veenendaal
K
limaatbomen
Klimaatadaptatie in een Stroomversnelling
Artikel-vakblad-riolering-dec-2016
Verslag netwerkbijeenkomst Dag van het toilet op 18 nov 2016

November 2016

Verslag klimaatatelier Veenendaal
Transparantie in financiën
Monitor gemeentelijke watertaken 2016
Handreiking alle kinderboerderijen klimaatbestendig en waterbewust

Oktober 2016

H2go6
Onderzoek stimuleringsregelingen afkoppelen
Afkoppel Courant nr. 2 oktober 2016

September 2016

Kim Dieleman, Omdenken
Wendy Francken, rioolbeheer in Vlaanderen
Bert Palsma, monitoring sambal en stroop
Jori Hoving, Operatie Steenbreek
Omdenken binnen het Platform
Ons klimaat verandert
Visie beleidssynchronisatie afvalwaterketen
Artikel Water Governance aug 2016

Juli 2016

Samenvatting bijeenkomst klimaatadaptatie 2-6-16
Presentatie Arjen Kruithof Beheer Strategie Grondwater
Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht
Presentatie De Glind door Erik Mugge
Presentatie Wateroverlast als kans door Martine Rotte 30-6-16
Jaarplan AWT Amersfoort 2016
Handreiking gezamenlijk investeringsprogramma

Mei 2016

Presentatie Transparantie in financiën
Presentatie Melle Eijkelkamp 21 april 2016 GWSW
Presentatie Klimaat april 2016
Beheerdersoverleg AWT Ede 7 april 16
Christian Huising RTC Zuiveringen 7 april 2016

Maart 2016

Verslag bijeenkomst medicijnresten 10 maart 2016

Februari 2016

Presentatie Marco Mons – 18 februari 2016
Presentatie Marije Stronks – 18 februari 2016
Water- en rioleringsplan Renkum
Raadsvoorstel vaststelling rioleringsplan Renkum
Artikel vakblad riolering dec 2015 – Alternatieve sanitatie recreatieterreinen
Documentaire Tegenlicht VPRO – de kracht van water
Animatie over de werking van een Rioolwaterzuivering
Infographic Rioolvreemd water

December 2015

Presentatie financiën Aad Oomens Ambtelijk overleg 10 dec 2015
Presentatie Meten en monitoren fase 2 10 december 2015
Presentatie Klimaatverandering 10 december
Beslis en Budgetformulier ontvlechten waterstromen
Collegevoorstel Visie Natuurlijk ontwikkelen
Natuurlijk ontwikkelen – Visie op de waterketen

November 2015

Presentatie Michiel Uitdehaag Financiën 12 nov 2015
Presentatie Charles Rijsbosch Klimaatverandering 12 nov 2015
Presentatie Rolf Koops RBO-Rijn Oost 12 nov 2015
Natuurlijk ontwikkelen – Visie op de waterketen

Oktober 2015

Resultaten heidag 31 augustus
Presentatie Charles Rijsbosch Klimaatverandering
Presentatie Henk van Wieringen
Presentatie Frans de Bles

September 2015

Het WC2 door Marije Stronks
Verslag gezamenlijke bijeenkomst 3 september 2015
Nieuwsflits_ZON

Juni/juli 2015

DWAASHAAS presentatie Platform 25-06-2015
Presentatie Melle Eijkelkamp Stappenplan bepalen afvoerend oppervlak
Stappenplan bepalen afvoerend oppervlak 
Nieuwsbrief Waterbericht juli 2015

Mei 2015

Presentatie Samenwerken Bestuurlijk Platform 27 mei 2015
Presentatie Visie afvalwaterketen 27 mei 2015
Startdocument GWBBP AWT Woudenberg

April 2015

Presentatie Watertrainees Kieftveen
Presentatie Annette den Hollander 16 april
presentatie Simon Leertouwer 16 april

Maart 2015

Afkoppelsubsidies gemeenten in Omgeving Ingevuld 2015

Februari 2015

Presentatie Visie afvalwaterketen regio Vallei en Veluwe 2015
Presentatie PWVE VGS 19 febr 2015
Artikel Vakblad Riolering febr 2015 gemalenbeheer
Artikel over Meten & Monitoren in Waterkracht febr 2015
Brief I&M Instemmen Pact van het IJsselmeergebied
Reactie Briefl Deltaprogramma IJsselmeergebied
Voorbeeld B&W-voorstel bunschoten

Januari 2015

Eindrapport Visitatiecommissie
Brief Minister aan Tweede Kamer
Afkoppelsubsidies gemeenten in Omgeving 2015

December 2014

Presentatie Deltaprogramma
Presentatie Organisatie ontwikkeling 2015
Presentatie gemalenbeheer
Presentatie Nieuwe Sanitatie 1
Presentatie Nieuwe Sanitatie 2
Presentatie BGT
Verslag eerste bijeenkomst Visie op de waterketen
Platform ontmoet Prins
Nieuwe voorzitter PWVE
Waterweken Renkum
KRW maatregelprogramma 2016-2021
Mail Jan van Kempen over KRW
WsVV Kaartje waterlichamen 2016-2021

Oktober 2014

Presentatie Deltaprogramma 2 oktober 2014
Presentatie Neerslag-herhalingstijd 2 oktober 2014
Presentatie Kwaliteitsbeelden 2.0 2 oktober 2014
Presentatie meten en monitoren 2 oktober 2014
Intentieverklaring Ruimtelijke adaptatie
Presentatie Managersoverleg 15 okt 2014

September 2014

Presentatie Harriëtte Campen 4 september 2014
Presentatie Arjan Budding 4 september 2014
Presentatie Marije Stronks 4 september 2014
Presentatie AGT 4 september 2014

Augustus 2014

Stappenplan bepalen afvoerend oppervlak
Achtergronddocument bepaling verhard opp
Uitnodiging bijeenkomst tijdelijke bemalingen
Programma bijeenkomst tijdelijke bemalingen

Juni/juli 2014

 

Presentatie voor Visitatiecommissie
Presentatie Bestuurlijk Platform 26 juni 2014
Presentatie Managersoverleg 17 juni 2014
Verslag Ambtelijk Platform 12 juni 2014
Presentatie NBW 12 juni 2014
Presentatie AZURE 12 juni 2014

Mei 2014

Presentatie Beheer en onderhoud riolering 17 april 2014
Presentatie Telemetrie 17 april 2014
Presentatie H2gO ontwikkelingen 17 april 2014
Pre-advies gemeenten IntentieverklaringBrief Verzoek ondertekening intentieverklaring
Rapport-water-in-beeld-2013

Maart 2014

Nederlandstalige brochure OESO-rapport

Februari 2014

Parapluplan Platform Water Vallei en Eem
Toelichting op Parapluplan
Presentatie Wateroverlast febr 2014
Presentatie financien 12 febr 2014
Jaarplan AWT Woudenberg 2014
Jaarplan AWT Soest 2014
Jaarplan AWT Barneveld-Ede 2014
Jaarplan AWT Amersfoort 2014
Reactie op brief Deltaprogramma, Zoetwater
Reactie op brief Deltaprogramma, Rivieren
Reactie op brief Deltaprogramma, IJsselmeergebied

Januari 2014

Voortgangsrapportvisitatiecommissie
Annotatie KRW ZON
Rapport tussenstand RBO Rijn-Midden
Mail waterbeheerprogramma
WATERLOKET 2014
WATERLOKET 2014 wijzigingen bijgehouden

Hieronder tref je de interne nieuwsbrieven aan van 2013. De linkjes werken niet meer, aangezien deze nog gekoppeld waren met de oude website. Voor vragen kun je contact opnemen met Lianne Lettink via communicatie@www.pwve.nl

December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013