Contractbeheerder voor Meten en Monitoren in de waterketen

Contractbeheerder voor Meten en Monitoren in de waterketen

Sinds 1 januari is het Uitvoeringsteam Meten en Monitoren van het Waterschap van start gegaan. We zoeken nog versterking in ons team op het gebied van contractbeheer op het gebied van meten en monitoren. Het is een functie van 0,2 fte.

Heb je belangstelling? De taken van de contractbeheerder zijn hieronder uitgeschreven. Meer inhoudelijke informatie kun je krijgen bij Maarten Groenen (tijdelijke coördinator mgroenen@vallei-veluwe.nl) en je belangstelling kun je kenbaar maken bij Maarten Thijssen (mthijssen@vallei-veluwe.nl).

Functieomschrijving
Dit zijn de taken die je als contractbeheerder meten en monitoren gaat doen:  het beheren en controleren van de financiële en contractuele afspraken van meerjarige meetprojecten in de afvalwaterketen het grondwater. De rol wordt uitgevoerd in opdracht van gemeenten en het waterschap. Je kunt op basis van een detacheringsovereenkomst bij het Waterschap aan de slag.

Profiel
Wij zoeken een ervaren Projectleider/ contractbeheerder met affiniteit voor data, telemetrie en meet-projecten. Daarbij is kennis van PLC techniek, telemetrie en druksensoren is wenselijk en kennis van het functioneren van (gemeentelijke) rioolsystemen en grondwatermeetnetten een pre.

Onderstaande contractwerkzaamheden maken onderdeel uit van je werkzaamheden:

 • Het beheer van twee lopende contracten met aannemers I-real en Eijkelkamp. Voor de regio Vallei en Eem;
 • Controleren en ondersteuning bij de contractafspraken en facturatie van AWT WHEP met aannemer Remondis/ Interact voor het CIS;  1ste aanspreekpunt voor de aannemers als het gaat over de huidige contract afspraken, aanvullende leveringen en prijsafspraken;
 • Onderhoud contacten met Salesmanagers en projectmanagers vanuit de aannemers. Wanneer de opdrachten onvoldoende worden uitgevoerd zal de contractmanager opschalen naar hoger management bij de aannemers;
 • opstellen van periodieke rapportage (per kwartaal/(half)jaar) t.b.v. terugkoppeling naar gemeenten en waterschap.
 • coördinatie aanvullende leveringen(offertes + opdrachtverlening):
  o   Nieuwe meetlocaties in de afvalwaterketen en grondwatermeetpunten;o   Ombouwen van telemetrie en/of communicatie;

  o   softwarematige aanpassingen en ontwikkelingen voor de gebruikte applicaties;

 • levering informatie. ( wordt er voldaan aan de opdrachten) T.b.v. managementrapportages en jaarverslagen en facturatie.
 • Controle facturatie van de periodieke afrekeningen van de meetnetten en aanvullende leveringen.