Ervaren creatieve communicatieadviseur 8-12 uur p/w

Ervaren creatieve communicatieadviseur 8-12 uur p/w

Ben jij die ervaren en creatieve communicatieadviseur die ons helpt om onze samenwerking op water en klimaatadaptatie te versterken en de opgaves, werkzaamheden en resultaten over het voetlicht te brengen?

Over Platform Water Vallei en Eem (PWVE)

PWVE is in maart 2008 officieel opgericht en is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten en 1 waterschap. Het platform inspireert, motiveert en helpt gemeenten en het waterschap bij de realisatie van hun gezamenlijke opgaven binnen de (afval)waterketen, het stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie. Dit zijn zogenaamde zorgtaken waar gemeenten en waterschappen wettelijk toe verplicht zijn. Het Platform heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een stevig netwerk met betrokken platformleden. Zie ook www.pwve.nl

Het Koersplan 2020-2025 geeft richting aan de doelen die we willen realiseren. Centraal staat dat PWVE haar deelnemers ondersteunt. Dit houdt in dat PWVE een faciliterende, stimulerende en/of coördinerende rol heeft op het terrein van waterbeheer en klimaatadaptatie. PWVE ontzorgt hiermee haar deelnemers. Deze ambitie is vertaald naar 5 themadoelen; Informatievoorziening, Klimaatadaptatie, Beleid, kennis & innovatie, Netwerken en Mens & Organisatie, met daaraan gekoppelde activiteiten.

Het Platform is een echte netwerkorganisatie die aangestuurd wordt door compact programma team, onder leiding van een programma manager. In het programma team is een vacature ontstaan en zoeken wij een:

Communicatieadviseur
(8 tot 12 uur per week) 

Zorg jij ervoor dat de communicatie van Platform Water Vallei en Eem de aandacht krijgt die het verdient?

Functieomschrijving
Als communicatieadviseur voor Platform Water Vallei en Eem werk je in een inspirerende omgeving en verzorg je de communicatie richting zowel bestuurlijke- als ambtelijke platformleden en de andere stakeholders. Je werkt hierin nauw samen binnen het programma team en met de programma manager. Het is een zelfstandige en afwisselende functie waarin je verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling, begeleiding en uitvoering van de interne en externe communicatie. Je houdt je bezig met het beoordelen van de communicatiebehoefte, levert gevraagd en ongevraagd communicatieadvies, je vertaalt de adviezen naar concrete communicatiemiddelen en je verzorgt de implementatie daarvan. Het platform is een actieve club van betrokken leden, het is aan jou de taak deze verbondenheid te bewaken en waar mogelijk te versterken vanuit communicatie perspectief.

Je werkt nauw samen met enthousiaste en gedreven collega’s in het programma team. Wekelijks vindt afstemming plaats. De sfeer is informeel en collegiaal, de lijntjes onderling zijn kort, teamleden hebben een ‘hands-on’ mentaliteit en naast resultaat gericht werken, hechten wij aan gezelligheid en geborgenheid in het team. Het programma team rapporteert aan een Regiegroep van bestuurlijke verantwoordelijken uit de samenwerkende partijen.

Je hebt een hands-on mentaliteit en een creatieve geest. Je werkt met verschillende digitale systemen (cms website, nieuwsbrief module en social media) en stelt waar nodig ontwikkelingen en verbeteringen voor. Je hebt kennis van – en een visie op – digitale communicatie en actuele trends in het veld, en je bent ervaren in het gebruik van sociale media. Qua uitvoering op social media en gebied en website beheer trek je samen op met de project-ondersteuner binnen het programma team, die hierin ook een aantal taken oppakt.

De komende jaren zal de communicatie ook gericht zijn het onderdeel Mens & Organisatie, wat zich vertaalt naar een aantal arbeidsmarktcommunicatie activiteiten. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een communicatiestrategie waarbij bijvoorbeeld het creëren van een ‘landingspage’ en de inzet van social media komt kijken, als ook het maken van divers reclamemateriaal. Ervaring op dit vlak is een pre voor het invullen van deze functie.

Wij vragen

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding communicatie of soortgelijk of een bachelorsdiploma communicatie.
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring op het gebied van communicatie, bij voorkeur binnen gemeenten en/of waterschappen.
 • Je bent een onafhankelijke en proactieve denker en doener (van strategie tot uitvoering) die altijd overzicht heeft en snel kan schakelen tussen verschillende activiteiten.
 • Je bent in staat om de behoeftes in termen van communicatie te identificeren en in een gezamenlijke visie en strategie te vertalen.
 • Je kunt je met gemak in het platform bewegen, contacten leggen en onderhouden.
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van communicatie-uitingen in verschillende vormen, zowel offline (o.a. events, meetings en brochures) als online (o.a. via website, video’s, en social media).
 • Je kunt werken met het CMS WordPress en Mailchimp en social media dasboard zoals Coosto
 • Je hebt ervaring met het organiseren van fysieke en online bijeenkomsten.
 • Je hebt ervaring met arbeidsmarktcommunicatie.
 • Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal
 • Je vindt het leuk om in een team en met een groot netwerk te werken.

Uitbreiding van de functie met 8 tot 12 uur /week is mogelijk:

Het heeft onze voorkeur om deze functie van 8 tot 12 uur uur per week, te combineren met de functie van communicatieadviseur bij het Regionaal Programma Team Klimaat Adaptatie Vallei en Veluwe. Bij dat programma team is een vacature ontstaan voor een communicatie adviseur voor gemiddeld 8 uur per week.  Zowel qua organisatie als inhoudelijk is er veel overeenstemming en werken we samen. In de uitvoering van het werk is er veel overlap en synergie. Beide functies werden (met grote tevredenheid)  ook door één persoon ingevuld, vandaar dat er een gecombineerde vraag ligt naar opvolging.

Salarisinformatie

Ben je werkzaam bij één van de aangesloten organisaties van het PWVE dan vindt benoeming plaats op detacheringsbasis. Je wordt gedetacheerd vanuit je eigen organisatie om deze functie te vervullen.

Als dat niet zo is, dan krijg je een opdracht vanuit PWVE tegen een nog nader af te spreken uurtarief. We werven gelijktijdig binnen en buiten de aangesloten organisaties van de samenwerking waarbij geschikte interne kandidaten een pré hebben.

Reageren
Als je interesse hebt reageer dan vóór 3 december per mail naar c.rijsbosch@amersfoort.nl. We ontvangen graag je CV en je motivatie om te solliciteren.  Zie ook onze website www.pwve.nl.